Logo
 

"Park Wiejski" w Zawadzie zyskał parkowy charakter


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Chcemy podzielić się z Państwem radością z niedawnego zakończenia ostatniego etapu zasadniczych prac w Parku Wiejskim w Zawadzie. W ramach całej inwestycji zainstalowano tu oświetlenie parkowe, wytyczono chodniki, zamontowano elementy małej infrastruktury a ostatnio dokonano zasiewu trawy i pierwszych nasadzeń.

Inwestycja zrealizowana w przeciągu ostatnich trzech lat wymagała zaangażowania władz Gminy Turawa, pracowników Referatu Budownictwa Urzędu Gminy, przedstawicieli Sołectwa Zawada – Sołtysa, Radnych Rady Sołeckiej, Radnych Gminnych z Zawady oraz lokalnej społeczności. Ważna dla powodzenia realizacji była również aprobata Rady Gminy Turawa. Dzięki współpracy i przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zawada oraz środków pochodzących bezpośrednio z  budżetu Gminy Turawa a także nakładem prac Mieszkańców Zawady i pomocy lokalnych firm oraz Członków organizacji społecznych udało się zrealizować główne zadania w ramach zagospodarowania tego gminnego terenu. Poprawa infrastruktury pozwoli na szersze wykorzystanie parku na potrzeby lokalnej społeczności zarówno, na co dzień jak też przy okazji realizacji inicjatyw.

W imieniu Sołectwa Zawada chcemy bardzo podziękować Gminie Turawa za realizację inwestycji. Podziękowania kierujemy również do Rady Gminy Turawa, która wyraziła poparcie dla wykonania zadania. Dziękujemy też lokalnie organizacjom społecznym, wykonawcom robót i wszystkim osobom, które wspierały to przedsięwzięcie. Zimowy czas nie pozwoli w pełni cieszyć się nową odsłoną parku liczymy jednak, że już wiosną będzie on dla wszystkich chętnych ciekawym miejscem spędzenia, chociaż chwili wolnego czasu.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada


O PARK W ZAWADZIE DBANO OD DAWNA
Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Zawadzie od wielu lat było jednym z tematów, które w ramach Sołectwa starano się realizować. Koncepcje były różne np. zagospodarowanie go przez podmiot prywatny w zamian za wydzierżawienie terenu. Prywatny inwestor deklarował wtedy sprawną rewitalizację parku i udostępnienie go mieszkańcom. Szybko okazało się, że to jednak niewykonalne. Niewątpliwie zapoczątkowana przez inicjatorów w roku 2009 organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy utwierdziła lokalnych społeczników w przekonaniu, że to miejsce jest naszej społeczności potrzebne i może być szerzej wykorzystywane w przyszłości. W kolejnych latach pojawiały się  różne pomysły zagospodarowania parku. Myślano np. o utworzeniu alejek szutrowych w otoczeniu traw czy o rolkowisku. Ostatecznie w porozumieniu z Gminą skłoniono się ku zagospodarowaniu terenu stricte na wzór parkowy z alejkami z kostki brukowej, ławkami, oświetleniem  i innymi elementami małej infrastruktury. Ambitny projekt nie był łatwy do zrealizowania, jednak dzięki współpracy oraz wsparciu samorządu gminnego i sołeckiego, zaangażowaniu wielu osób i społecznym wkładzie prac udało się go zmaterializować. Cieszymy się z zakończenia głównej części prac. Na rok 2021 zaplanowaliśmy jeszcze w ramach Funduszu Sołeckiego realizacje nasadzeń roślin, co dopełni całość zadania.
Park Wiejki w Zawadzie jest miejscem ważnym dla lokalnej społeczności. Może usytuowanie Parku, na co niektórzy zwracają czasem uwagę nie jest najbardziej szczęśliwie ze względu na sąsiedztwo ruchliwej ulicy jednak ze względu na deficyt podobnych terenów a także na reprezentacyjną i centralną lokalizację  jest on dla nas istotnym punktem na mapie miejscowości. O teren parku od kilkunastu lat regularnie dbali Mieszkańcy Sołectwa, poprzedni Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich, ówcześni Radni Rady Gminy reprezentujący Zawadę oraz Członkowie organizacji społecznych. Pomocą służyli również właściciele lokalnych firm. W tym czasie oprócz bieżących koszeń traw, regularnie podejmowano prace przy równaniu terenu, dbano o niwelowanie korzeni i nawożono ziemię. W ramach prac społecznych dokonywano także regularnych cięć obumarłych konarów drzew poprawiając tym samym bezpieczeństwo osób korzystających z parku. Sezonowo również pielęgnacyjnie przycinano drzewostan umożliwiając jego swobodny rozrost. Wszystkie te inicjatywy służyły utrzymaniu terenu w stanie użyteczności i podejmowane były z myślą, o tym, że w przyszłości uda się rozwinąć jego infrastrukturę. W ostatnich dwóch latach szczególnie prace ziemne i pielęgnacja drzewostanu wymagały naszej uwagi. Usunięcie do końca suchych gałęzi miało na celu poprawić bezpieczeństwo osób, które będą chciały odwiedzić  park po zakończeniu prac. Nieusunięcie starych korzeni drzew zaś  znacznie utrudniłoby ułożenie chodnika.

W imieniu Sołectwa Zawada chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy w ostatnich latach (tych bardziej odległych i tych "bliższych") angażowali się na rzecz prac w Parku Wiejskim. Dzięki wspólnej pracy i Państwa zaangażowaniu jego teren mógł być dobrze utrzymywany, co teraz umożliwiło sprawną realizację dostosowania go do parkowych funkcji.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada


O PARK DBAMY RÓWNIEŻ I DZIŚ
W ramach obecnie trwającej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej również staramy się realizować wspomniane prace na rzecz Parku Wiejskiego w Zawadzie. W swoim imieniu dziękuję za zaangażowanie wszystkim obecnym Członkom Rady Sołeckiej, a szczególnie tym, którzy uczestniczą w tych pracach niemal zawsze. Dziękuję także Radnym Rady Gminy reprezentującym Zawadę, Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawicielom innych organizacji społecznych działających w Zawadzie jak również firmom i aktywnym Mieszkańcom, którzy w ostatnich dwóch latach angażowali się w różnego rodzaju prace, jakie w parku przeprowadzaliśmy, a trochę ich było. Ostatnio w listopadzie to np. sprzątanie konarów po pielęgnacyjnej obcince drzew, ostatnie plantowania ziemi, pierwsze nasadzenia, zasiew traw czy montaż ławek i koszy na śmieci.

Bez podejmowania wspólnych działań, bez współpracy a przede wszystkim bez Państwa zaangażowania gro zadań nie mogłoby zostać wykonanych. Za poświęcony czas i pomoc bardzo dziękuję!

Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka


Zdjęcia zamieszczone w informacji  są autorstwa Rady Sołeckiej Sołectwa Zawada.