Logo
 

Czekloladowe jajka wielkanocne odnalezione!


W Niedzielę Wielkanocn± po raz drugi (pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku) zaprosili¶my najmłodszych do Wspólnego Szukania Jaj Wielkanocnych.

Uczestnicy nie zawiedli i licznie zjawili się na boisku LZS by odnaleĽć czekoladowe jajka. W tym roku bonusowe jajka można było otrzymać również podczas wielkanocnych nieszporów.
 
Jajka ukryte na boisku i w jego okolicach nie miały szans w starciu z zmotywowanymi poszukiwaczami. W nieco ponad pół godziny dzieci odnalazły blisko 1000 jaj. Najlepsi poszukiwacze uzbierali ich kolejno 161 sztuk, 136 i 74. Go¶ci, którzy nas odwiedzili zaprosili¶my też na słodki poczęstunek (przy okazji za wypieki dziękujemy Paniom Sabinie Okos, Marii Pikos, Joannie Szymańskiej i Ewie Kulawik).

Dziękujemy dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom za udział w  zabawie i już dzi¶ zapraszamy na kolejn± edycję.

Organizatorami tegorocznego Wspólnego Szukania Jaj Wielkanocnych byli:
Sołectwo Zawada oraz Stowarzyszenie LZS Zawada we współpracy z Mniejszo¶ci± Niemieck± z Zawady, Radnymi gminnymi z Zawady, Stowarzyszeniem „Nasza Zawada”, Parafi± p.w. ¶w. Floriana w Zawadzie i Publiczn± Szkoł± Podstawow± w Zawadzie

Dziękujemy za podjęt± współpracę

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada


Fot. Rada Sołecka Sołectwa Zawada

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie