Logo
 

Organizacje działające w Zawadzie


W Sołectwie Zawada działa kilka organizacji, klubów oraz instytucji


Wśród organizacji i klubów wyróżniamy:


  • Ochotniczą Straż Pożarną
  • Stowarzyszenie "Ludowy Zespół Sportowy LZS Zawada"
  • Stowarzyszenie "Nasza Zawada"
  • Koło DFK Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
  • Świetlicę Wiejską
  • Klub Seniora działający przy Świetlicy Wiejskiej
Wśród instytucji wyróżniamy:

  •  Parafię Rzymsko - Katolicką pw. św. Floriana
  •  Publiczną Szkołę Podstawową
  •  Przedszkole Publiczne
  •  Filię Gminnej Biblioteki Publicznej