Logo
 

Koło DFK Mniejszości Niemieckiej


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Informacje ogólne

DFK ZAWADA jest jednym z 320 kół terenowych Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) – organizacji zrzeszającej osoby należące do Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim.

Celem TSKN jest animacja i wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej, rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie dwujęzyczności mieszkańców regionu jak również wspieranie instytucji o charakterze społecznym. Projekty kulturalne realizowane przez TSKN mają promować kulturę niemiecką i mniejszości niemieckiej wśród mieszkańców województwa i okolic oraz budować więzi z małą ojczyzną, kultywować tradycje specyficzne dla regionu Śląska Opolskiego. Głównymi źródłami finansowania działalności Towarzystwa są dotacje otrzymywane zarówno ze strony niemieckiej jak i polskiej. Zdarzają się również sponsorzy prywatni zarówno polscy jak i niemieccy.

Koło DFK Zawada istnieje od początków istnienia organizacji Mniejszości Niemieckiej na terenie Województwa Opolskiego, czyli od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Obecnie koło zrzesza 60 członków.
 
Do cyklicznych imprez organizowanych przez koło DFK Zawada należą coroczne spotkania z okazji Dnia Matki, Babci, Dziadka. Członkowie Koła współorganizują również imprez lokalne takie jak festyn „Lato w Zawadzie”, czy „Wigilia dla Seniorów”. Cykliczną imprezą organizowaną przez DFK Zawada, we współpracy z OSP Zawada, Publiczną Szkołą Podstawową w  Zawadzie oraz Radą Sołecką, LZS-em i Parafią p.w. Św. Floriana w Zawadzie, która na stałe wpisała się w kalendarium Zawady stał się „Martinstag”, czyli pochód Św. Marcina. Kolejnym projektem, który cieszy się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców naszej wioski jak i sąsiednich sołectw jest Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany we współpracy z PSP Zawada.


Materiał przekazało Koło DFK Zawada


Kontakt

  • TSKN na Śląsku Opolskim, 45–004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6, tel.: 77 4 021 070
  •  Koło DFK Zawada, telefon: 77 4 212 882
  • www.skgd.pl