Logo
 

Biblioteka Publiczna


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Informacje ogólne i trochę historii

Biblioteka w Zawadzie wchodzi w skład sieci bibliotek Gminy Turawa i jest filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie. Placówka jest swoistym centrum informacji, które dostosowuje do zachodzących zmian społecznych.

Biblioteka Publiczna w Zawadzie istnieje od 1958 roku. Przez długie lata swoją siedzibę miała w przedwojennym budynku zlokalizowanym przy ulicy Oleskiej i sąsiadowała ze Świetlicą Wiejską oraz budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1918 roku budynek ten nosił nazwę „Dom Gminny”, a w pomieszczeniu, w którym utworzono potem salę biblioteczną znajdował się wtedy areszt z trzema celami. W czasie II wojny światowej przetrzymywani byli tam dezerterzy. Natomiast w prawej części budynku nazywanej „Pastusyńcem” mieszkał człowiek, który pasał wiejskie krowy oraz kilkoro biedniejszych mieszkańców wsi. Budynek w czasie wojny został zniszczony przez Rosjan. Po II wojnie światowej areszt przebudowano na wspomniane pomieszczenie biblioteczne.

Działalność biblioteki w tym miejscu była prowadzona aż do roku 2015. Wtedy z inicjatywą budowy garażu w miejscu pomieszczenia bibliotecznego wystąpiła miejscowa OSP. Aby umożliwić budowę garażu a równocześnie zapewnić dalsze funkcjonowanie biblioteki, za czym optowali również mieszkańcy i czytelnicy podjęto wspólne  starania znalezienia nowej lokalizacji dla placówki, które pozwalałoby jej nadal funkcjonować w Zawadzie. Uczestniczyli w nich aktywnie pracownicy biblioteki, czytelnicy, Sołectwo, radni gminni oraz Gmina. Na szczęście udało się zrealizować to zamierzenie. Biblioteka w 2016 roku została przeniesiona do pomieszczeń prywatnego budynku, które od tej pory wynajmuje Gmina Turawa. Budynek zlokalizowany jest na tej samej ulicy w odległości około 100 metrów od dotychczasowej lokalizacji placówki.

Działalność biblioteki

Działalność biblioteki to nie tylko realizacja podstawowych zadań, jakimi są gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbiorów. Biblioteka wykonuje również szereg zadań służących podniesieniu kulturalnego i edukacyjnego poziomu życia społecznego. Dla biblioteki zawsze priorytetem jest książka i czytelnik. Poprzez swoją działalność staramy się dotrzeć do różnych grup społecznych - dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i dostępu do coraz nowszych technologii informacyjnych ważną funkcją biblioteki jest indywidualne traktowanie każdej z wymienionych grup i uchwycenie ich potrzeb oraz zainteresowań.

Czytelnicy i prezentowane przez nich potrzeby wpływają coraz częściej na poszerzanie usług świadczonych przez placówkę. Dziś obok tradycyjnych form prezentowania i rozpowszechniania zasobów bibliotecznych bardzo ważna jest również forma on – line. Biblioteka w Zawadzie oferuje stanowisko komputerowe z darmowym dostępem do Internetu, co umożliwia korzystanie ze zbiorów podręcznych, jak również z internetowych baz danych. W naszej bibliotece staramy się przekazać konkretną, rzetelną informację w sposób sprawny i atrakcyjny dla odbiorcy coraz częściej z wykorzystaniem nowoczesnych form informacyjnych.

Ważna jest dla nas także atmosfera, jaką czytelnik zastanie w placówce i sposób, w jaki zostanie obsłużony. Staramy się, aby nasza kameralna biblioteka była miejscem przyjaznym do korzystania z informacji przez wszystkich zainteresowanych.

Istotnym aspektem dla atrakcyjności placówki są oczywiście jej zasoby. Nasza biblioteka dysponuje atrakcyjnymi zbiorami, które stale powiększa. O atrakcyjności zasobów może świadczyć np. to, że korzystają z nich również mieszkańcy spoza Zawady i gminy Turawa.

Współpraca w lokalnej społeczności

Biblioteka Publiczna w Zawadzie współpracuje m. in. z Publiczną Szkołą Podstawową, Publicznym Przedszkolem, Świetlicą Środowiskową, czy Pocztą Polską. W tej współpracy prowadzi promocję czytelnictwa i realizuje inne formy służące podnoszeniu poziomu kulturalnego i edukacyjnego odbiorców. W Publicznej Bibliotece w Zawadzie organizuje się wystawy, spotkania autorskie konkursy plastyczne, „drzwi otwarte bibliotek” a zdarzały się również i występy teatralne.

W dobie szybkiej informacji, dostępnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii rola bibliotek wcale nie traci na znaczeniu. Ich działalność jest ważnym elementem wzbogacającym życie kulturalne każdej nawet małej społeczności. To tu możemy liczyć na kontakt z drugą osobą – bibliotekarzem -  czytelnikiem i uzyskać poszerzone informacje na interesujące nas tematy. Tu możemy rozmawiać, wymieniać poglądy. Chciejmy z tego korzystać. W Zawadzie mamy taką możliwość  - gorąco zapraszamy.  

 
                                                                    Materiał przekazany przez Bibliotekę Publiczną w Zawadzie
Fila Gminnej Biblioteki Publicznej w TurawieKontakt

  • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzie, 46–022 Zawada, ul. Oleska 21
  • telefon: 77 4 216 297
  • gbp-turawa.wbp.opole.pl