Logo
 

LZS Zawada


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Trochę historii i informacje o organizacji

Działalność Ludowego Zespołu Sportowego działającego w Zawadzie rozpoczęła się oficjalnie na początku lat 50-tych XX wieku. Z przekazów, starszych mieszkańców, do których jednak już coraz ciężej dotrzeć wiemy, że drużyna piłkarska istniała w Zawadzie wcześniej, bo w końcówce lat 30 XX wieku. W tym okresie LZS Zawada najprawdopodobniej był zrzeszony w którymś z niemieckich związków sportowych obejmujących Górny Śląsk. Niestety z okresu lat 30-tych i 50-tych nie zachowało się wiele materiałów historycznych. Wspomniane lata 50-te to też czas, kiedy LZS Zawada rywalizował w klasie „A”, ten szczebel rozgrywek był do tej pory najwyższym, na którym występowali nasi piłkarze. Początki działalności klubu to też historyczny udział w rozgrywkach Pucharu Polski edycji 1950/51 – pierwszej rozgrywanej po II Wojnie Światowej. Zachowały się materiały informujące, o meczu LZS Zawada z sąsiadami Budowlanym Opole (1-3).  W ostatnich czasie, od lat 90-tych do dziś drużyna seniorów LZS Zawada występowała zmiennie na szczeblu opolskiej „B” i „C” klasy. Obecnie (2020) w ramach Opolskiego Związku Piłki Nożnej piłkarze z Zawady rywalizują w grupie VI opolskiej klasy „B”.

Obecną drużynę tworzą zawodnicy będący mieszkańcami Zawady i miejscowości z najbliższej okolicy – tym samym klub realizuje podstawowe zadanie rozwijania aktywności fizycznej wśród lokalnej społeczności. Nastawienie głównie na upowszechnianie piłki nożnej wśród lokalnej społeczności może nie pozwala na osiąganie znaczących sukcesów sportowych, ale umożliwia w zamian wszystkim chętnym rozwijanie aktywności fizycznej. Obecnie w ramach klubu LZS Zawada działa drużyna seniorska, a w latach 2000 – 2012 funkcjonowała tu też uczestnicząca w regularnych rozgrywkach sekcja trampkarzy, juniorów i młodzików. Dziś zajęcia dla najmłodszych organizowane są w formie treningów i okazjonalnych turniejów.

Od 2007 roku LZS Zawada działa, jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Powołanie stowarzyszenia miało na celu bardziej sprawą realizację zadań z zakresu rozwijania i promocji kultury fizycznej w lokalnej społeczności. Stowarzyszenie liczy dziś (2020) 30 członków, którzy nadzorują działalność LZS Zawada, a także poprzez dobrowolne składki utrzymają jego funkcjonowanie. Wsparcie dla działalności sportowej przekazuje również Gmina Turawa oraz lokalni sponsorzy i darczyńcy. Swój wkład w funkcjonowanie Stowarzyszenia maja również zawodnicy i sympatycy.

Oprócz celów sportowych LZS Zawada od lat realizuje również inne inicjatywy kierowane zarówno do środowiska kibiców i sympatyków sportu jak i lokalnej społeczności. W ramach działalności LZS organizowane są konkursy dla kibiców, wydawany jest drukowany informator „Spiker”. LZS Zawada włącza się również w realizacje przedsięwzięć sołeckich jak festyn „Lato w Zawadzie”, dożynki, współorganizuje Wielkanocne Szukanie Jaj, a we współpracy z innymi organizacjami wspomaga organizację m. in. Dnia Świętego Marcina „Martinstag” czy Dnia Dziecka. Współpraca z innymi organizacjami działającymi w Zawadzie to jeden z istotnych elementów pozasportowej działalności LZS Zawada.

Godło - logo

Godłem Stowarzyszenia LZS Zawada jest koło, na którym widnieje winiec. Na ogólnym tle widnieją litery L.Z.S. Barwami użytymi w godle są kolory żółty, zielony oraz czerwony. Dodatkowo sama drużyna piłkarska posiada swój logotyp przedstawiający bociana – to nawiązanie do lokalizacji boiska. W jego okolicy znajdują się ulice Kolanowska i Bocianowa, na których swoje gniazda upodobały sobie tworzyć właśnie bociany. W latach 60-tych i 70-tych znajdowało się ich tutaj aż 5. Aktualnie od kilku lat jeden z bocianów, zajmujących gniazdo zlokalizowane najbliżej boiska wyjątkowo dobrze czuje się na naszej murawie i często dostojnie się po niej przechadza. Pomysł, aby umieścić wizerunek bociana w logo drużyny wysunęli sami zawodnicy i obsługa boiska.

Boisko i teren rekreacyjny


Boisko jest podstawą funkcjonowania każdego klubu piłkarskiego. Nasze swoje nowe oblicze uzyskało na początku lat 2000. Ze względu na piaski, które charakteryzują grunty w tej części miejscowości jego budowa a potem utrzymanie nie należała do najłatwiejszych – tym bardziej, że jest to boisko z tradycyjną nawierzchnią trawiastą zrealizowaną metodą zasiewu do gruntu. Obecnie boisko jest dobrze utrzymane, posiada nawodnienie murawy i oświetlenie w postaci lamp metalo-halogenowych a także bezpieczne aluminiowe bramki. Przy boisku znajduje się drewniany budynek z szatniami, biurem i pomieszczeniami magazynowymi.

Teren LZS Zawada z boiskiem i sąsiednim placem rekreacyjnym zlokalizowany jest w centrum wsi, co naturalnie służy jego wykorzystywaniu nie tylko podczas zajęć sportowych, ale także podczas różnego rodzaju wydarzeń społecznych. Oprócz boiska na terenie znajduje się siłownia zewnętrzna powstała ze środków gminnych -  Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zawada oraz ogólnodostępne boisko treningowe, stworzone przez członków Stowarzyszenia LZS Zawada. Infrastrukturę uzupełniają ławki. Teren jest własnością Gminy Turawa. Zarządza nim Stowarzyszenie LZS Zawada. Z boiska regularnie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadzie, z którą to wspólnie po sąsiedzku dbamy o utrzymanie całego kompleksu. Obszar, na którym, na co dzień funkcjonuje boisko treningowe pełni także funkcję placu festynowego. W ramach lokalnej współpracy od ponad 10 lat udostępniamy go właśnie m. in. na takie cele.
 
Materiał przekazało Stowarzyszenie LZS Zawada

Kontakt