Logo
 

Publiczna Szkoła Podstawowa


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Informacje o instytucji

Rolą Publicznej Szkoły jest rzecz jasna przede wszystkim edukacja. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie oprócz zadań ściśle edukacyjnych pełni również ważną rolę społeczną w naszej miejscowości.

Dzięki współpracy z Sołectwem i organizacjami działającymi w Zawadzie m. in. w zakresie lokalnej integracji, rozwoju kultury i sportu, kształtowania obywatelskich postaw wśród uczniów czy dbania np. o bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym placówka otwiera się na lokalną społeczność. Mieszkańcy zaś mogą korzystać z efektów wspólnie podejmowanych inicjatyw służących wtedy poza środowiskiem uczniowskim i pedagogicznym również reszcie lokalnej społeczności.

Budynek

Budynek Szkoły w Zawadzie powstał jak czytamy na stronie pspzawada.pl w 1846 roku, jest, więc jedną z najstarszych budowli w naszej miejscowości. Budynek szkoły wyróżnia się także architekturą i wysokością, co daje się zauważyć na tle reszty zabudowy mieszkalnej miejscowości. Szkoła była kilka razy przebudowywana. W 1888 roku dobudowano piętro, co znacząco powiększyło budynek. Kolejne rozbudowy i remonty miały miejsce w roku 1909, 1932, po II Wojnie Światowej a także w roku 1970 i ostatnio w 1996.

Obecnie budynek jest odpowiednio przystosowany do realizacji zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych i odpowiada wymogom dedykowanym dla uczniów szkoły podstawowej. Wyposażenie sal lekcyjnych również w nowoczesne multimedia pozwala na efektywną realizację nauczania. Obecnie (2020 rok) w miejscowej szkole uczy się 105 uczniów.

Zadbane otoczenie szkoły a także usytuowane w sąsiedztwie boisko oraz teren rekreacyjny, o który wspólnie ze Stowarzyszeniem LZS Zawada dbamy pozwala także na komfortowe realizowanie zajęć wychowania fizycznego z udziałem uczniów.


Materiał przekazała Publiczna Szkoła Podstawowa w ZawadzieKontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie, 46–022 Zawada, ul. Kolanowska 4
  • telefon: 77 4212 881
  • www.pspzawada.pl