Logo
 

LZS Zawada. Nowe bramki aluminiowe wzbogacą ofertę treningową


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Na prośbę zarządu Stowarzyszenia LZS Zawada przekazujemy otrzymaną informację o zakończonej pod koniec roku 2023 realizacji zadania polegającego na zakupie nowych przenośnych bramek aluminiowych do gry w piłkę nożną. Zadanie zrealizowano z wykorzystaniem uzyskanego wsparcia z Samorządu Województwa Opolskiego.
 
Pod koniec 2023 roku Stowarzyszenie LZS Zawada przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Opolskiego kierowanego do organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze wspierania kultury fizycznej. W ramach tzw. „Małego grantu” złożona przez LZS oferta została rozpatrzona pozytywnie, w efekcie czego stowarzyszeniu zlecono realizację zadania publicznego nr BDO.615.199.2023 polegającego na „zakupie przenośnych bramek aluminiowych do gry w piłkę nożną”. Umowę na realizację zadania przedstawiciele LZS Zawada podpisali 21.12.2023 w siedzibie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 
Zakup został już zrealizowany. Jak informują przedstawiciele LZS - liczą oni, że już od marca 2024 bramki będą służyć wszystkim chętnym - aktywnym sportowo. Nabycie dwóch nowych bramek przenośnych pozwoli na poszerzenie wariantów treningów, ale także zwiększy ilość możliwych do realizacji zajęć sportowych – w tym zajęć, w których biorą udział uczniowie sąsiadującej z LZS-em szkoły podstawowej. Bramki ułatwią także organizację otwartych turniejów i zawodów piłkarskich.

W imieniu środowiska sportowego skupionego wokół Stowarzyszenia LZS Zawada a także w imieniu Sołectwa Zawada dziękujemy Samorządowi Województwa Opolskiego za przekazanie dotacji w kwocie 9500 zł, a tym samym umożliwienie realizacji wspomnianego zadania.

Informacja dostępna na stronach Stowarzyszenia LZS Zawada

Zamieszczone w relacji zdjęcia pochodzą od LZS Zawada.


Gratulujemy realizacji zadania.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada