Logo
 

Zapraszamy na Wyborcze Zebranie Sołeckie Sołectwa Zawada /12 lipca 2024/


Powiększenie
Powiększenie

ZAPRASZAMY NA WYBORCZE ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA ZAWADA
- 12 lipca 2024 (piątek), godz. 18.30
/zebranie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie, ul. Kolanowska 4/.


Serdecznie zapraszamy wszystkich stałych Mieszkańców Sołectwa Zawada (zebranie nie dotyczy Mieszkańców "Osiedla Zawada", wybierających osobno zarząd osiedla) do udziału w Zebraniu Wiejskim, które zwołuje się w celu wyboru sołtysa i Członków Rady Sołeckiej na kolejną kadencję.

Podczas zebrania zostanie również przedstawione sprawozdanie z mijającej kadencji 2019-2024.


Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada
kończącej się kadencji 2019-2024

 Informacje dot. wyborów sołeckich również na stronie Gminy Turawa: www.turawa.pl