Logo
 

Zapraszamy na Zebranie Sołeckie


Powiększenie

Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Zawada zapraszają Mieszkańców Zawady na Zebranie Sołeckie - Zebranie Wiejskie, które zwołuje się w celu dokonania zmian w przyjętym planie zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku. Proponowane zmiany wynikają z uszczegółowienia zakresu niektórych przedsięwzięć a ich podjęcie jest niezbędne dla sprawnej realizacji planu zadań przewidzianych na rok 2024.

Zebranie zaplanowano w dniu 26.04.2024 (piątek), rozpoczęcie o godz. 18.00 w Świetlicy Sołeckiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie / ul. Oleska 29A/.

Serdecznie zapraszamy.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada