Logo
 

Gmina Turawa zaprasza do skorzystania z darmowej sterylizacji psów i kotów


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Gmina Turawa wraz z Fundacją ZWIERZ realizuje projekt "ZWIERZowa Akcja Kastracja!" 2024. Akcja ma służyć upowszechnieniu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji u zwierząt właścicielskich – psów i kotów oraz kotów wolno żyjących.

O dofinansowanie zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) ubiegać się mogą pełnoletni właściciele tych zwierząt, będący mieszkańcami gminy Turawa.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz akceptacja regulaminu. Wnioski i regulamin można pobrać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Turawie a także na stronie internetowej www.turawa.pl. Wnioski można składać od 25.03.2024. UWAGA -  o zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń!

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane otrzymają  z Urzędu Gminy w Turawie skierowanie na podstawie, którego będą mogli zrealizować  zabiegi kastracji/sterylizacji i znakowania zwierząt właścicielskich w Gabinecie Weterynaryjnym „PRIMO-VET” w Zawadzie, (ul. Oleska 31c, 46-022 Zawada).
 
Więcej informacji można uzyskać w kontakcie telefonicznym z Urzędem Gminy w Turawie, tel.: 77 42 12 012, 77 4 175 501.

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania.


 
Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada


Ilustracja zamieszczona w informacji pochodzi od  Gminy Turawa