Logo
 

Rozdaliśmy maseczki ochronne mieszkańcom Zawady


Powiększenie
Powiększenie

Przed Wielkanocą i tuż po świętach dzięki zaangażowaniu grona chętnych mieliśmy okazję przekazać Mieszkańcom Zawady, którzy ukończyli 60 rok życia maseczki ochronne. W maseczki nasze Sołectwo wyposażyła Gmina Turawa. Przy tej okazji dziękujemy samorządowi gminnemu, w tym wójtowi za inicjatywę!

We współpracy sołtysa i Rady Sołeckiej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zawadzie oraz radnymi Rady Gminy reprezentującymi Zawadę udało się przekazać maseczki większości z naszych mieszkańców. Od godziny 13.00 do 19.00 odwiedziliśmy ponad 200 adresów zlokalizowanych przy 21 ulicach Zawady. W tym samym czasie OSP realizowało objazd ulicami miejscowości przekazując komunikat zawierający zalecenia zachowania się w czasie epidemii.

Za sprawną organizację kolportażu, poświęcony czas i zaangażowanie serdecznie dziękuję „zawadzkiej grupie maseczkowej” - Państwu:
Natalii Skieresz, Krystianowi Kulawik, Krystianowi Pikos, Adrianowi Brandt, Sebastianowi Moczko, Arturowi Pikos, Dawidowi Bieniek, Mateuszowi Pikos oraz Marcinowi Czernia. Dziękuję również tym, którzy chcieli nas wspomóc, ale w ostatniej chwili ze względów niezależnych od siebie nie mogli tego uczynić.

Sołtys
Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka