Logo
 

Zapraszamy na Zebrania Wiejskie


Powiększenie

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada zapraszają Mieszkańców na Zebrania Wiejskie, jakie we wrześniu odbędą się w Zawadzie (Świetlica Wiejska - obok remizy OSP Zawada, ul. Oleska 29A)

 
▪️10.09.2020 o godzinie 19.00 zapraszamy na Zebranie Mieszkańców z udziałem Wójta Gminy Turawa, który przyjął nasze zaproszenie na rozmowę o bieżących sprawach dotyczących naszej miejscowości;

▪️17.09.2020 o godzinie 19.00 zapraszamy z kolei na Zebranie Wiejskie, na którym chcemy przedstawić Państwu propozycje realizacji zadań na rok 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego.


Tą informację zamieszczamy również na stronie facebookowej Sołectwa Zawada pod adresem: www.facebook.com/zawada.solectwo . Afisze zostały również rozwieszone na sołeckich tablicach ogłoszeniowych.


Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka