Logo
 

Sołectwo Zawada dla Ksawerego #GaszynChallenge


Powiększenie

W niedzielę  21.06.2020 odpowiedzieliśmy na „rzucone” nam wyzwanie w ramach akcji „GaszynChallenge”. Za nominację dziękujemy samorządowcom (Rady Sołeckie, sołtysi i radni gminni) z Gminy Łubniany.
www.siepomaga.pl/gaszynchallengeksawery

Wspólnie w ramach Sołectwa Zawada „pompki i przysiady” wykonali członkowie Rady Sołeckiej, sołtys Zawady, radni Rady Gminy Turawa reprezentujący Zawadę oraz najmłodsi mieszkańcy Zawady!  Zadanie wykonaliśmy z myślą o małym Ksawerym z województwa warmińsko - mazurskiego.

My z kolei nominujemy do wykonania zadania:
SOŁECTWO KOTÓRZ MAŁY - Radę Sołecką i Sołtysa Kotorza Małego
SOŁECTWO WĘGRY - Radę Sołecką i Sołtysa Węgier
OSIEDLE ZAWADA - Zarząd i Przewodniczącego Osiedla Zawada

Dziękuję wszystkim za wspólne podjęcie wyzwania i przekazane wpłaty! Za nagranie dziękujemy Paniom Sabinie Okos i Ewie Kulawik a za ćwiczenia, od lewej: Panom Sebastianowi Moczko, Krystianowi Pikos, Arturowi Pikos, Krystianowi Kulawik, Januszowi Szymańskiemu i Kamilowi Zgorzelskiemu oraz dzieciom Oliwii Kulawik, Karolinie Kulawik i Dominikowi Kulawik.

Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka