Logo
 

ZAWADA. Remont mostu na rzece Jemielnicy w ciągu ulicy Oleskiej - INFORMACJA


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Drodzy Państwo, jak informuje inspektor nadzoru inwestycji w poniedziałek 19 października 2020 planowane są prace przy włączeniu tymczasowej przeprawy mostowej do ciągu ulicy Oleskiej. W związku z pracami będą utrudnienia w ruchu na ulicy Oleskiej oraz ulicach sąsiednich w okolicach placu budowy. W mijającym tygodniu na tymczasowej przeprawie mostowej przeprowadzono pomyślnie próby obciążeniowe a na terenie objętym remontem przygotowywano zmianę organizacji ruchu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych dniach (po 19.10.2020) ruch samochodowy i pieszy zostanie umożliwiony już tymczasową przeprawą mostową.

Szanowni Mieszkańcy niedawno na nowo umożliwiono także włączenie ul. Kępskiej do ul. Oleskiej (w przebiegu planowanym na czas remontu mostu). Tymczasowe zamknięcie ul. Kępskiej było spowodowane pracami przy budowie tymczasowej przeprawy mostowej, która będzie pełniła rolę objazdu na czas remontu mostu właściwego. Zamknięcie ul. Kępskiej wymusiło organizację objazdu dla ruchu lokalnego w tej części naszej miejscowości. Ze względu na brak dróg gminnych w tym rejonie objazd za aprobatą mieszkańców poprowadzono ul. Dolną.

Chciałbym w imieniu swoim i Rady Soleckiej oraz osób korzystających z objazdu (szczególnie mieszkańców ul. Kępskiej) podziękować Mieszkańcom ul. Dolnej za dobrosąsiedzką współpracę, zrozumienie problemu i umożliwienie przejazdu z wykorzystaniem prywatnych działek. Dziękujemy również wykonawcy remontu mostu, który w ramach inwestycji GDDKiA we współpracy z inspektorem nadzoru na budowie Panem Bogusławem Musiołem sprawnie zrealizował prace i zadbał, aby w niedługim czasie na nowo umożliwić wjazd z ul. Kępskiej na ul. Oleską. Miejmy jednak na uwadze, że w okolicy tego wjazdu  trwają prace związane z remontem mostu i zachowujmy tam szczególną ostrożność.

Po uruchomieniu tymczasowej przeprawy mostowej planowane jest rozpoczęcie prac przy remoncie mostu właściwego. Z chwilę rozpoczęcia remontu utrudnienia czekają z kolei mieszkańców ul. Brzegowej i tych z nas, którzy z niej, na co dzień korzystają. Na czas remontu wyjazd z ul. Brzegowej na ul. Oleską zostanie zamknięty. Objazd zaplanowano w kierunku ul. Wodociągowej a z niej na ul. Oleską. W tym przypadku (ze względu na bardziej rozbudowany układ dróg w tej części wsi) utrudnienia dla mieszkańców powinny być mniejsze niż w przypadku zamknięcia ul. Kępskiej. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2021 roku.   


Sebastian Klotka
Sołtys Sołectwa Zawada