Logo
 

W Zawadzie zrealizowano prace melioracyjne


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Niedawno zakończyły się prace przy melioracji rowów na terenie naszej miejscowości poprzedzone wiosennym przeglądem instalacji, w którym uczestniczyli sołtys, członkowie Rady Sołeckiej, radni  gminni i przedstawiciel GSW. Prace zostały wykonane w ramach Gminnej Spółki Wodnej, za co w imieniu Sołectwa Zawada dziękujemy.

Pod względem udrożniania rowów Zawada została podzielona na trzy obszary. Taki zwyczajowy podział biorąc pod uwagę koszty prac pozwala każdego roku na sprawną realizację melioracji w jednym z nich. W roku 2019 udało się udrożnić rowy od linii rzeki Jemielnicy poprzez ul. Luboszycką, Bocianową i Kolanowską, co zapewniło drożność rowów w centralnej części miejscowości. W roku 2020 prace wykonano na końcowych odcinkach rowów zlokalizowanych w okolicach ulic Kolanowskiej i Bocianowej w kierunku Węgier oraz na rowach na Borku (ciąg od Kotorza Małego na tyłach ul. Turawskiej) w kierunku ul. Wodociągowej i dalej do rzeki Jemielnicy. Na rok 2021 zaplanowano realizację prac melioracyjnych na odcinkach rowów stanowiących trzeci wspomniany obszar tj. od linii rzeki Jemielnicy oraz ulic Zielonej, Brzegowej i Kępskiej w stronę Opola.

Zadania realizowane przez Gminną Spółkę Wodną są istotne dla zapewnienia drożności systemów melioracyjnych. Drożność rowów wpływa nie tylko na nawadnianie lub odprowadzanie wody z terenów rolniczych, ale jest także bardzo ważna dla zabezpieczenia naszych domów podczas nadmiernego nagromadzenia się wód opadowych. Warto mieć na uwadze potrzebę dbania o drożność rowów, co może przyczynić się do uchronienia nas od lokalnych podtopień.

Każdy z nas - Mieszkańców może wspierać Gminą Spółkę Wodną w realizacji jej zadań poprzez wniesienie opłaty. W roku 2020 w zależności od powierzchni gruntu stawki opłat zaczynały się już od 18 zł / rok.  Dziękujemy tym z Państwa, którzy uczynili to w roku 2020, dzięki czemu wskazane prace mogły zostać zrealizowane. Kolejna okazja dla wsparcia działań GSW już podczas odbioru deklaracji podatkowych na rok 2021.


W imieniu Rady Sołeckiej
Sołtys Sebastian Klotka