Logo
 

"Czyste powietrze" - informacje o programach proekologicznych


Powiększenie

Drodzy Mieszkańcy

Przypominamy, że zostało już jedynie kilka dni (termin do 29.09), aby podzielić się z Gminą Turawa i szerzej z UMWO informacją na temat zrealizowanych inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Zachęcamy tych z Was, którzy mieli okazję zrealizować taką inwestycję w roku 2019 lub 2020 do udziału w ankiecie. Wystarczy wysłać informację na adres mailowy sołectwa – solectwo.zawada@op.pl (my przekażemy je do Urzędu Gminy -  szczegóły w załączonej ulotce).

Informujemy również, że do 5.10.2020 w kontakcie bezpośrednim z Urzędem Gminy w Turawie (szczegóły w załączonej ulotce) mamy okazję zadeklarować realizację podobnej inwestycji w latach 2021-2022. Przystąpienie Gminy Turawa do projektu, dzięki, któremu wymiana źródła ciepła w indywidualnym gospodarstwie domowym mogłaby zostać wsparta ze środków zewnętrznych uzależniona jest m. in. od ilości złożonych deklaracji przez Mieszkańcy gminy. W przypadku realizacji projektu gospodarstwo domowe może liczyć na zwrot kosztów związanych z inwestycję na poziomie minimalnym określonym na 34%.

Informację przekazał do naszego Sołectwa Urząd Gminy w Turawie. Przygotowując w Sołectwie dodatkowe ulotki rozwiesiliśmy je razem z informacją na sołeckich tablicach ogłoszeniowych. Dzięki uprzejmości Parafii p.w. św. Floriana w Zawadzie zostaną one również udostępnione Parafianom.

W imieniu Rady Sołeckiej Sołectwa Zawada
Sołtys
Sebastian Klotka