Logo
 

Decyzje podatkowe i składka na Gminną Spółkę Wodną 2023


Powiększenie

Szanowni Państwo

Decyzje podatkowe na podatek od nieruchomości, podatek gruntowy - rolny (nakazy płatnicze) na rok 2023 przekazane do Sołectwa Zawada przez Urząd Gminy w Turawie oraz druki opłat składki na Spółkę Wodną 2023 przekazane przez Gminną Spółkę Wodną w Turawie będzie można odebrać w dniach 14-16.02.2023 i 20-21.02.2023 w Świetlicy Wiejskiej (przy remizie OSP Zawada) - ul. Oleska 29A.
 
ZAPRASZAMY
14.02 we wtorek w godz. 16.00 - 20.00
15.02 w środę w godz. 17.00 - 21.00
16.02 w czwartek w godz. 16.00 - 20.00
20.02 w poniedziałek w godz. 16.00 - 20.00
21.02 we wtorek w godz. 16.00 - 19.00


I N F O R M A C J A !
Opłat za podatek rolny - gruntowy oraz za podatek od nieruchomości należy dokonać we własnym zakresie m. in. w banku, przelewem internetowym lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Na miejscu wydawane są jedynie druki decyzji podatkowych.Na miejscu będzie można opłacić składkę na Gminną Spółkę Wodną.


Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada