Logo
 

Wigilia dla Seniorów - Zawada 2023. Cieszymy się ze spotkania


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

W niedzielę 17.12.2023 odbyła się w Zawadzie kolejna „Wigilia dla Seniorów”. Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się z Szanownymi Seniorami mieszkającymi w Zawadzie, którzy ukończyli 70 rok życia. Wieczór opłatkowy w formie wspólnej kolacji, spotkania i kolędowania organizowany jest w Zawadzie od 2003 roku. Ta właśnie forma wspólnego spotkania się seniorów od wielu lat jest dobrą okazją do wspólnego świętowania w gronie znajomych, sąsiadów, parafian.

Wigilia rozpoczęła się od pobłogosławienia przez księdza proboszcza opłatków, którymi następnie uczestnicy spotkania się przełamali. Tradycją zawadzkiej „Wigilii dla Seniorów” jest też przygotowywany przez dzieci i młodzież program artystyczny. O to zadbali podopieczni Prywatnego Ogniska Artystycznego „Preludium” pod okiem pani Marzeny Panek. Po występach, wszyscy razem zasiedliśmy do wigilijnej kolacji przygotowanej w kuchni Świetlicy Sołeckiej przy OSP Zawada przez panie Agnieszkę Duda, Lucji Malek i Różę Stotko. Do stołu oprócz Seniorów zasiedli także organizatorzy, młodzież, wykonawcy i w odpowiedzi na zaproszenie Wójt Gminy Turawa. Kolację zakończył słodki poczęstunek kawą i kołaczem. Seniorzy otrzymali również od organizatorów bożonarodzeniowe paczki wraz z kartką z życzeniami na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
Na zakończenie spotkania nie zabrakło okazji do wspólnego kolędowania, co powoli już też staje się tradycją senioralnej Wigilii.

Cieszymy się z obecności wszystkich Seniorów, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Niestety ze względu na stan zdrowia nie mogliśmy spotkać się ze wszystkimi zaproszonymi. Osobom, które do nas nie dotarły udało się nam jeszcze przed Bożym Narodzeniem dostarczyć upominek i pozdrowienie, zapraszając ich przy okazji już na Wigilię za rok.


W imieniu swoim i Rady Sołeckiej składamy podziękowania wszystkim organizacjom współorganizującym „Wigilię dla Seniorów” 2023 w Zawadzie: Proboszczowi i Radzie Parafialnej Parafii p.w. św. Floriana w Zawadzie, Mniejszości Niemieckiej – Koło DFK Zawada, Radnym gminnym z Zawady, „Klubowi Seniora” w Zawadzie oraz  Stowarzyszeniu „Nasza Zawada” i Osobom prywatnym zaangażowanym indywidualnie. Za użyczenie choinek do dekoracji dziękujemy firmie „Choinki Pikos". Za użyczenie termosów na kawę i herbatę dziękujemy strażakom z OSP Węgry, a za przekazanie nam ziemniaków do przygotowania kolacji dziękujemy Państwu Sylwii i Józefowi Datko. Dziękujemy też paniom i panom oraz młodzieży dekorującym salkę i nakrywającym do stołu. Dziękujemy wspomnianym naszym paniom kucharkom za przygotowanie kolacji. Dziękujemy też wspomnianemu Ognisku Artystycznemu „Preludium” i wszystkim występującym na scenie. Podziękowania ślemy też do ekipy naszych drogich kelnerek i kelnerów serwujących kolację oraz do panów dbających o transport stołów i posiłków. Podziękowania ślemy też do organizujących termosy, organizujących ciasto, realizujących zakupy, służących transportem dla seniorów, pakujących paczki świąteczne, a także do Osób dostarczających zaproszenia i paczki seniorom do domów, do grupy młodzieży, która aktywnie włączyła się w przygotowanie Wigilii, do Osób wspomagających sprzątanie po wydarzeniu  oraz do wszystkich Osób zaangażowanych na różnych polach w organizację tego spotkania.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada


Ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować również zaangażowanym Członkom Rady Sołeckiej Sołectwa Zawada za Państwa wsparcie i zaangażowanie w organizację wydarzenia.

Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka


Zdjęcia zamieszczone w relacji pochodzą od Rady Sołeckiej, Parafii i pana Stanisława Ryba