Logo
 

Zawada. Ogólnodostępny defibrylator AED już funkcjonuje


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Defibrylator tzw. AED w specjalnej kapsule ochronnej zamontowano w widocznym miejscu na ścianie remizy OSP Zawada (ul. Oleska 29A). AED ma służyć ratowaniu życia. Urządzenie już od kilku tygodni (10.12.2023) jest dostępne do użytku.

W przypadku potrzeby jego użycia wystarczy przekręcić pokrywę, zabrać urządzenie i pomóc potrzebującemu. Defibrylator zawiera czytelną instrukcję w formie obrazków oraz wydaje komendy w języku polskim, co niewątpliwie pozwala na bardziej sprawne udzielenie pomocy, szczególnie przez osoby niedoświadczone. Otwarcie kapsuły dodatkowo uruchamia syrenę strażacką, co informuje strażaków o zagrożeniu. Instalacja posiada alarm i jest monitorowana. Pamiętajmy że ma służyć ratowaniu życia i tylko w tych przypadkach należy z niej korzystać.

Udostępnienie urządzenia do ogólnodostępnego użytku jest efektem wspólnej inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie i Sołectwa Zawada. Zakup AED został współfinansowany ze środków OSP Zawada pozyskanych za przekazane jednostce elektrośmieci w ramach projektu OSP na straży środowiska, natomiast zakup kapsuły, jej montaż i oznaczenia został sfinansowany z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zawada.

Fot. Rada Sołecka Sołectwa Zawada oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie


Informacja również na stronach OSP Zawada

Przy okazji realizacji wspólnej inicjatywy dziękujemy Strażakom OSP Zawada za propozycję wspólnego działania i dobrą współprace przy realizacji zadania.


Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada