Logo
 

Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Oleskiej - oświetlenie zostało uruchomione


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Od kilku tygodni (od przełomu listopada i grudnia 2023) na ulicy Oleskiej w Zawadzie funkcjonują latarnie doświetlające przejścia dla pieszych.

Cieszymy się, że w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej udało się zarządcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział Opole - przy wielu realizacjach na terenie województwa - zrealizować także montaż latarni doświetlających wspomniane przejścia u nas. W ramach zadania „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK 45 w m. Zawada” zamontowano również dodatkowe oznaczenie pionowe na przejściu w okolicach przedszkola. 

Cieszymy się tym bardziej, że od dłuższego czasu, jako Sołectwo Zawada (Sołtys, Rada Sołecka, Radni gminni z Zawady) we współpracy z Gminą Turawa staraliśmy się zwrócić zarządcy drogi uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa w omawianym obszarze. Dziękujemy przy tym GDDKiA w Opolu za uwzględnienie wniosków Sołectwa Zawada i realizację zadania.

„Życzylibyśmy sobie” jeszcze podjęcia przez GDDKiA realizacji rozbudowy infrastruktury mogącej  poprawić bezpieczeństwo szczególnie pieszych i rowerzystów korzystających z ulicy Oleskiej na odcinku od wjazdu do Zawady od strony Opola do mostu nad rzeką Jemielnicą. Ten odcinek w porównaniu z odcinkiem od mostu do stacji paliw wypada pod tym względem niekorzystnie. W tym zakresie pozostajemy w kontakcie z zarządcą drogi i podejmujemy starania wskazując na zagrożenia, przedstawiając wnioski mieszkańców a także proponując inwestycje (m. in. budowę chodnika, przejścia dla pieszych, czy montaż wyświetlacza prędkości na wjeździe od strony Opola). Na tą chwilę nasze propozycje nie zyskały aprobaty GDDKiA. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości pojawią się możliwości, aby także na tym odcinku ulicy Oleskiej zrealizować zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu.

Fot. Rada Sołecka (zdjęcia poglądowe - nie przedstawiają wszystkich przejść, zdjęcia wykonano na przełomie listopada i grudnia 2023)

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada