Logo
 

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Turawa


Powiększenie

W związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zadanie pod nazwą "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turawa" Gmina Turawa w lipcu i sierpniu 2023 planuje realizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie całej gminy. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona we wszystkich miejscowościach oraz na obrzeżach jezior.

Zadanie będzie realizowane przez uprawnioną firmę: EkoLogika. Pracownicy firmy będą wyposażeni w identyfikatory. Gmina Turawa uprasza mieszkańców o współpracę przy sporządzaniu inwentaryzacji oraz o umożliwienie wykonawcy wykonania prac.

Zebrane informacje posłużą do zaktualizowania Bazy Azbestowej oraz pozwolą w dalszych latach ubiegać się o środki finansowe dla mieszkańców, którzy będą wnioskowali o dofinansowanie na usuwanie azbestu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie gminy – www.turawa.pl i w kontakcie z Urzędem Gminy (Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.: 77 4212 072 wew. 123).


Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada