Logo
 

Druki płatności za śmieci (na okres: maj 21 - czerwiec 22) - zapraszamy po odbiór


Powiększenie

Szanowni Państwo Sołectwo Zawada podjęło współpracę z Gminą Turawa i wspomaga przekazywanie Mieszkańcom zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z drukami płatności na okres maj 2021 - czerwiec 2022.

Mieszkańców Zawady po ich odbiór zapraszamy do Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie (przy remizie OSP Zawada, ul. Oleska 29A) w dniach:

- 27.04.2021 (wtorek) w godz. 15.00-19.30
- 28.04.2021 (środa) w godz. 13.00-15.00 i 17.00-21.00
- 29.04.2021 (czwartek) w godz. 13.00-15.00 i 17.00-21.00


W kopercie przygotowanej przez Urząd Gminy w Turawie, jaką Państwo otrzymacie oprócz zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i druków płatności znajdzie się także ulotka zawierająca podstawowe informacje dotyczące działalności PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kotorzu Małym) a także dobrowolna ankieta dotycząca rodzaju źródła ogrzewania, z jakiego korzystamy aktualnie w gospodarstwie domowym (ankieta będzie wykorzystana przez UG wyłącznie na cele sprawozdawcze w ramach „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”).
 
Przy okazji rozdawania zawiadomień naszym mieszkańcom rozdawać będziemy maseczki medyczne przekazane do naszego Sołectwa przez Gminę Turawa, która pozyskała je od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 
W załączeniu zamieszczamy dodatkowo harmonogram zbiórki odpadów na terenie naszej miejscowości w najbliższym okresie: maj 2021 - czerwiec 2022.

Zapraszamy
Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada


Załączniki: