Logo
 

W UG Turawa można złożyć wniosek na dofiansowanie do utylizacji odpadów rolniczych


Powiększenie

Szanowni Rolnicy!

Gmina Turawa informuje o naborze wniosków związanych z utylizacją folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma to związek z rozważaniem przez Wójta Gminy możliwości ubiegania się o dofinansowanie na ten cel.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31.08.2021!
Producenci rolni lub inni posiadacze odpadów rolniczych z terenu gminy Turawa zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw: folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag (nie przewidziano dofinansowania do zbiórki odpadów zanieczyszczonych środkami ochrony roślin, agrowłókniny oraz taśm nawadniających) powinni złożyć swój wniosek o udział w programie wraz z wymaganymi załącznikami do 31 sierpnia 2021!

Wnioski można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Turawa, przesłać na adres urzędu, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym, bądź za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Turawa pod nr tel. 77 42 12 072 oraz zapoznając się z informacją na stronie internetowej www.turawa.pl . Na stronie znajdziemy również wzór wniosku wraz z załącznikami (wersja papierowa dostępna w UG Turawa).  


Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada