Logo
 

Zakończyło się asfaltowanie ubytków i równanie dróg gruntowych


W połowie czerwca 2021 w naszej miejscowości w ramach bieżących remontów dróg gminnych zostały zniwelowane ubytki w nawierzchniach najstarszych dróg asfaltowych  tj. ulicy Wodociągowej, Kolanowskiej i Bocianowej. Wcześniej pod koniec maja w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych dokonano równania nawierzchni dróg gruntowych a z początkiem czerwca także koszeń traw na poboczach dróg gminnych.  

Dziękujemy Gminie Turawa za realizację wspomnianych zadań i uwzględnienie wniosków Rady Sołeckiej, Radnych gminnych oraz Mieszkańców Zawady.

Na gruntowny remont aktualnie czekają natomiast ulice Poprzeczna z częścią Krótkiej, Piaskowa i Zielona. Remonty wspomnianych dróg planowane były od dłuższego czasu. W tym roku w ramach budżetu gminy zostały zaplanowane. Kibicujemy, aby Gminie Turawa udało się te inwestycje sprawnie zrealizować a w przyszłości planować realizację kolejnych zadań w tym obszarze, zgłaszanych m. in. przez lokalne społeczności.

Dziękujemy.

W imieniu Rady Sołeckiej i Mieszkańców

Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie