Logo
 

Urząd Gminy w Turawie informuje o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji nt. źródła ogrzewania


Powiększenie

Urząd Gminy w Turawie przekazał do naszego Sołectwa informację o konieczności złożenia deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

UG Turawa informuje, że od 1 lipca 2021 r.  każdy właściciel budynku/ów na terenie Polski ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków posiadających już źródło ogrzewania właściciel/ zarządca ma obowiązek zgłosić takie źródło ogrzewania w ciągu 12 miesięcy, natomiast w budynkach nowo-powstałych z zamontowanym nowym, pierwszym źródłem ogrzewania właściciele/ zarządcy mają termin składania deklaracji określony na 14 dni od dnia zamontowania źródła ogrzewania.
 
Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554). Wcześniejsze ankiety, jakie w tym obszarze kierowała do mieszkańców Gmina Turawa nie są kompatybilne z obowiązkowymi deklaracjami, wynikającymi z ustawy. Ankiety służyły do celów sprawozdawczych.
 
Deklaracje można składać w formie elektronicznej (samodzielnie przez Internet korzystając z Profilu Zaufanego) korzystając z platformy ZONE pod adresem www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turawa.
Szczegóły na stronie www.turawa.pl

Rada Sołecka
Sołectwa Zawada