Logo
 

Stanowisko w sprawie potencjalnego przebiegu tzw. obwodnicy Zawady


Powiększenie
Powiększenie

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Zawada

W związku z powrotem w ostatnim czasie dyskusji społecznej dotyczącej potencjalnego przebiegu tzw. obwodnicy Zawady, która ożywiła się przy okazji planowanej i ogłoszonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu rozbudowy DK 45 oraz uwzględniając zgłaszane nam przy tej okazji Państwa obawy zainicjowaliśmy razem z Radnymi Rady Gminy reprezentującymi Sołectwo Zawada oraz Wójtem Gminy Turawa podjęcie wspólnego stanowiska odnoszącego się do potencjalnych planów przebiegu obejścia drogowego naszej miejscowości.

Prezentowane stanowisko ma na celu zwrócić uwagę decydentom (GDDKiA) na zgłaszane nam przez Państwa obawy. Ma również zasygnalizować społeczne oczekiwanie poprowadzenia trasy w taki sposób, aby była ona obejściem całej miejscowości, nie powodowała w żadnym wariancie konieczności wyburzeń budynków oraz nie „przecinała” miejscowości w żadnym z jej zamieszkałych obszarów i w efekcie mogła zostać zaplanowane z dala od zabudowań.

Nasze wspólne stanowisko wraz ze stanowiskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Zawada przy współudziale Mieszkańców chcemy zaprezentować GDDKiA. Mieszkańców, którzy chcieliby je poprzeć zapraszamy do złożenia pod nim podpisów.

Można to zrobić kontaktując się z radnymi RG – Sebastianem Moczko, tel.: 886 637 934, Arturem Pikos, tel.: 693 861 072, sołtysem - Sebastianem Klotka, tel.: 504 251 946 oraz wójtem - Dominikiem Pikos, tel.: 517 764 991 (telefon służbowy, prosimy kontaktować się w godz. 8.00 - 16.00). Podpisy można składać również od poniedziałku 7.05.2021 w Urzędzie Gminy Turawa (46-045 Turawa, ul. Opolska 39c), w godzinach pracy urzędu. Lista poparcia będzie dostępna dla zainteresowanych w holu na parterze budynku UG.


INFORMACJE TAKŻE NA FACEBOOKOWEJ STRONIE WÓJTA GMINY TURAWA
Wójt gminy Turawa Dominik Pikos | Facebook
znajdziemy tam m. in. odnośnik (link) do nagrania ostatniej sesji Rady Gminy Turawa i wystąpienie Dyrektora GDDKiA w Opolu, w którym omawia on temat objazdu drogowego Zawady. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi informacjami.

Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka