Logo
 

Dziękujemy za "Wigilię dla Seniorów" w Zawadzie 2021


Powiększenie

Zakończyliśmy już dostarczanie słodkich upominków w ramach „Wigilii dla Seniorów” 2021. Kolejny raz w związku z pandemią musieliśmy zrezygnować ze wspólnego spotkania i ograniczyć wydarzenie jedynie do krótkich odwiedzin. Cieszymy się jednak, że chociaż w takiej formie możemy kontynuować inicjatywę z blisko dwudziestoletnią tradycją. W dniach 17-18.12 udało się nam dotrzeć do ponad 120 mieszkańców Zawady w wieku 70+

Dziękujemy seniorom oraz ich opiekunom za otwartość i okazaną radość z odwiedzin. Wielu z Państwa życzyło sobie i nam abyśmy mogli znów spotkać się przy wspólnym stole. Mamy nadzieję, że uda się to w następnym roku.  

W swoim imieniu dziękuję za zaangażowanie w inicjatywę Radnym Rady Sołeckiej.

Jako Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada dziękujemy zaś wspólnie za współpracę przy organizacji tegorocznej „Wigilii” niezawodnym partnerom:
Parafii p.w. św. Floriana w Zawadzie – Księdzu Proboszczowi oraz Radzie Parafialnej, Mniejszości Niemieckiej – Koło DFK Zawada oraz Radnym Gminnym z Zawady, Stowarzyszeniu „Nasza Zawada”, Darczyńcom oraz  wszystkim Osobom zaangażowanym m. in. w przygotowanie, pakowanie oraz roznoszenie upominków!


Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka