Logo
 

Zasililiśmy Park Wiejski w Zawadzie w ujęcie wody


Powiększenie
Powiększenie

Chcemy podzielić się z Państwem radością z zakończenia realizacji doprowadzenia wody do Parku Wiejskiego w Zawadzie.

Wykonanie przyłącza wodociągowego było jednym z lokalnych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021 i pozwoli zadbać o odpowiednie nawadnianie parkowej roślinności.

W imieniu Sołectwa Zawada chcemy bardzo podziękować wszystkim Osobom, które społecznie włączyły się w realizację zadania zarówno na etapie jego planowania, jak również podczas samych prac wykonawczych. Dziękujemy tu również za pomoc w pracach przy wykopie firmie INST-EL.

Podziękowania za wsparcie merytoryczne i współpracę kierujemy również do Gminy Turawa oraz WiK Turawa. Współpraca umożliwiła nam sprawną realizację, za co raz jeszcze dziękujemy.


W swoim imieniu dziękuję poza już wspomnianymi również Członkom Rady Sołeckiej, Radnym Rady Gminy reprezentującym Sołectwo Zawada oraz pomocnym Mieszkańcom za zaangażowanie.

Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka