Logo
 

Znamy kwotę WO¦P 2022 w Zawadzie


Powiększenie

"NIE ODPU¦CILI¦MY". DZIĘKUJEMY!

Dużo się działo przed planowanym Finałem WO¦P 2022. Pokrótce tylko chcemy zrelacjonować ostatnie godziny. Na podsumowanie całego wydarzenia musimy jeszcze poczekać.

Dzięki dużej mobilizacji, merytorycznemu podej¶ciu do sytuacji pogodowej, jak± zastali¶my w dzień Finału WO¦P i niedzielnej konstruktywnej naradzie organizatorów udało się nam "nie odpu¶cić" organizacji tegorocznego Lokalnego Finału WO¦P w Zawadzie. Za zaangażowanie i wsparcie - szczególnie w tym trudnym czasie decyzji "co robić" wielkie dzięki w imieniu Sołectwa Zawada dla Wszystkich zaangażowanych!

Sołtys wraz z Rad± Sołeck±
Sołectwa ZawadaAura nie przeszkodziła nam ostatecznie, aby stawić się na kwestach w umówionych miejscach i zrealizować finał pod REMIZˇ OSP i ¦WIETLICˇ WIEJSKˇ. Całe nasze grono organizatorów dziękuje też "za zagranie do końca" wykonawcom programu artystycznego, sponsorom i darczyńcom oraz Wszystkim Państwu z CAŁEJ OKOLICY za wrzucenie czego¶ od siebie do puszek!

Wszyscy Organizatorzy
WO¦P 2022 w Zawadzie

WSPÓLNIE UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ KWOTĘ 14792,02 zł