Logo
 

Przypominamy! Złóż obowiązkową deklarację o źródłach ogrzewania budynku


Powiększenie
Powiększenie

WRAZ Z GMINĄ TURAWA PRZYPOMINAMY!
UWAGA! - JEŻELI JESZCZE TEGO NIE ZROBIŁEŚ MASZ CZAS DO 30 CZERWCA 2022!

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw należy złożyć obowiązkowo do końca czerwca 2022! Musi to uczynić każdy właściciel budynku/ów na terenie Polski. Dla budynków posiadających zainstalowane źródło ogrzewania przed 1 lipca 2021 właściciel/ zarządca ma obowiązek zgłosić takie źródło do 30 czerwca 2022, natomiast dla budynków dopiero wzniesionych z zamontowanym nowym źródłem ciepła, które zainstalowano po 1 lipca 2021 właściciele/ zarządcy muszą taką deklarację złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamontowania źródła ogrzewania.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554). Wcześniejsze ankiety, jakie w tym obszarze kierowała do mieszkańców Gmina Turawa nie są kompatybilne z obowiązkowymi deklaracjami, wynikającymi z ustawy. Ankiety służyły do celów sprawozdawczych.

Deklaracje można składać samodzielnie w formie elektronicznej korzystając z platformy ZONE pod adresem www.zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego) lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turawa – Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - szczegóły pod numerem telefonu 77 4212072 wew. 105.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada


Załączniki: