Logo
 

Dziękujemy za dotychczsowy udział w zbiórce artykułów na rzecz Ukrainy. Zbieramy dalej!


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Przed kilkoma dniami nasi strażacy z OSP Zawada wydali część artykułów zebranych do tej pory w Zawadzie w ramach akcji pomocy obywatelom Ukrainy. Razem ze strażakami przekazaliśmy je na cele realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie i Urząd Stanu Cywilnego w Turawie, gdzie dotarły transportem zorganizowanym przez GOPS. Zebrane artykuły staramy się też przekazywać osobom (uchodźcom) potrzebującym na terenie naszego sołectwa, co jest priorytetem. We współpracy z Gminą Turawa i innymi jednostkami OSP z terenu gminy, jako Sołectwo Zawada i OSP Zawada będziemy również przekazywać zebrane artykuły na pojawiające się bieżące potrzeby.

W imieniu swoim i Rady Sołeckiej dziękuję strażakom z OSP Zawada za podjętą współpracę, tu na lokalnym sołeckim gruncie. Dziękujemy również wszystkim Państwu – Mieszkańcom Zawady i Gościom, którzy wsparli akcję. Wśród artykułów oprócz artykułów dostarczanych przez osoby prywatne znalazły się też rzeczy przekazane przez społeczność Przedszkola Publicznego w Zawadzie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, za co także dziękujemy!

Pomoc jest nadal potrzebna w związku, z czym OSP Zawada informuje, że dary można dostarczać do Świetlicy Wiejskiej przy remizie OSP w piątki w godzinach 18.00 – 20.00 lub też umawiając się indywidualnie bezpośrednio z prezesem OSP Zawada pod numerem telefonu: 691914635. Jako Sołtys i Rada Sołecka będziemy się starać nadal pomagać w zbiórkach – przypominamy, że oferujemy ewentualny odbiór artykułów u Państwa w domu – w sytuacji gdybyście nie mogli ich dostarczyć do Świetlicy osobiście.


Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka


Inny wpis dotyczący pomocy Ukrainie na stronie Sołectwa Zawada
www.solectwozawada.pl/web.n4