Logo
 

Zapraszamy po odbiór zawiadomień o nowej stawce opłat za wywóz śmieci


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Szanowni Mieszkańcy Zawady
 
Otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Turawie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaka będzie obowiązywać na terenie Gminy Turawa w okresie lipiec 2022 – czerwiec 2023.

Zawiadomienia adresowane do Mieszkańców Zawady wraz z drukami opłat będzie można odebrać w dniach 27-30 czerwca 2022 w Świetlicy Wiejskiej przy remizie OSP Zawada (ul. Oleska 29A).
 
ZAPRASZAMY
27.06 (poniedziałek) w godz. 17.00-21.00,
28.06 (wtorek) w godz. 17.00-21.00,
29.06 (środa) w godz. 16.00-19.00
30.06 (czwartek) w godz. 16.00-19.00

Za Gminą Turawa informujemy również, że trwa właśnie dostarczanie przez firmę wywożącą odpady niebieskich plastikowych kubłów, które od teraz będą służyły, jako pojemniki do segregacji odpadów z papieru i tektury. Kosze dostarczane są pod posesje w ramach zawartej przez Gminę umowy na wywóz odpadów komunalnych. Więcej informacji o niebieskich pojemnikach znajdziemy na stronie Gminy Turawa: turawa.pl/5008/niebieski-pojemnik-na-papier-w-gminie-turawa.html

Do wpisu dołączamy także aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych, jaki będzie obowiązywał w okresie od lipca 2022 do czerwca 2023.


Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka


Załączniki: