Logo
 

Urząd Gminy w Turawie realizuje nabór wniosków na usuwanie azbestu


Powiększenie

Gmina Turawa przekazała do naszego sołectwa informację o trwającym do 31 marca 2022 naborze wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Nabór prowadzony jest przez WFOŚiGW w Opolu w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023”. Nabór na terenie gminy Turawa realizuje Urząd Gminy w Turawie.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Turawie w dniach od 7 do 31 marca 2022 w godzinach pracy urzędu.

SZCZEGÓŁY (w tym wzory wniosków do pobrania) znajdziemy na stronach gminy: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl. Więcej informacji można uzyskać także w kontakcie telefonicznym z Urzędem Gminy Turawa pod numerem: 77 4212 012 wew. 123.

 
Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada