Logo
 

Zapraszamy na "BERY" (Wodzenie Niedźwiedzia) 2022


Powiększenie

Na zaproszenie OSP Zawada dołączamy się do zachęcenia Mieszkańców Zawady do udziału w Wodzeniu Niedźwiedzia 2022 w naszym sołectwie i do zaproszenia do siebie „Berów”!

„BERY” (inaczej: wodzenie niedźwiedzia, kludzenie bera / misia) to Śląski zwyczaj szczególnie kultywowany na Górnym Śląsku (do dziś ta tradycja żywa jest przede wszystkim w województwie opolskim, gdzie jest przypominana przez grupy obrzędowe zazwyczaj w drugiej połowie karnawału lub na jego końcu). Przyjęcie grupy przebierańców z BEREM (misiem / niedźwiedziem) przemierzającej całą miejscowość -od domu do domu- na swoim podwórku ma zagwarantować pomyślność na cały rok. Na pewno nie zaszkodzi, aby z misiem zatańczyła gospodyni, a przyda się i małe, co nieco przekazane przez domowników uczestnikom wodzenia.

Miło nam zaprosić wszystkich Mieszkańców do udziału w wydarzeniu. Zachęcamy do zaproszenia misia / bera / niedźwiedzia do siebie - szczególnie tych z Państwa, którzy może jeszcze nie mieli okazji uczestniczyć w kultywowaniu tej śląskiej tradycji.

Wodzenie Niedźwiedzia w Zawadzie realizowane przez strażaków OSP Zawada zaplanowano na 12 i 19 lutego 2022 (szczegóły na dołączonym plakacie i u Strażaków: www.ospzawada.com.pl, www.facebook.com/OspZawada307o67/

Informacje do wzmianki historycznej zaczerpnęliśmy z publikacji „Tradycje, zwyczaje i obrzędy śląskie; autor: T. Smolińska, Opolskie Towarzystwo Kulturalno - Oświatowe, Opole 1994 r. oraz z materiałów Muzeum Śląskiego w Katowicach / muzeumslaskie.pl /. Odsyłamy m. in. tam, aby dowiedzieć się więcej o śląskiej tradycji „Wodzenia Niedźwiedzia – „Berów”, ale i do innych dostępnych źródeł opisujących tą tradycję żywą szczególnie na Górnym Śląsku.


Załączony plakat udostępniła OSP ZAWADA


Zachęcamy do przyjęcia MISIA

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada