Logo
 

Poszukujemy dawnych zdjęć z Zawady


Powiększenie

W ramach przygotowywanego zbioru zdjęć historycznych z terenu naszej miejscowości, którą chcemy w przyszłości udostępnić mieszkańcom i zainteresowanym zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi archiwami przekazując nam do wykorzystania fotografie przedstawiające Zawadę a także ludzi i wydarzenia z życia lokalnej społeczności.
 
Przekazane zdjęcia powinny zawierać krótki opis - co przedstawiają i informację na temat autora lub właściciela materiału. Zdjęcia można przesłać na adres e-mail: solectwo.zawada@op.pl lub przekazać je do skanowania członkom Rady Sołeckiej do końca października 2022 (oryginały zostaną zwrócone przekazującemu).

Pozyskane zdjęcia zostaną udostępnione za zgodą właściciela wyrażoną w oświadczeniu (oświadczenie w załączniku niżej).

Więcej szczegółów w kontakcie z sołtysem Sebastianem Klotka, tel.: 504251946.
 

Ilustracja zamieszczona w poście pochodzi ze zbiorów Pana Adriana Brandt.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada


Załączniki: