Logo
 

Zapraszamy na spotkanie ws. przebiegu tzw. obwodnicy Zawady


Powiększenie

Szanowni Państwo


W odpowiedzi na wnioski mieszkańców zabiegających o organizację na terenie Zawady dodatkowego spotkania informacyjnego dotyczącego przebiegu tzw. obwodnicy Zawady chcemy stworzyć zainteresowanym taką możliwość. W porozumieniu z wójtem Gminy Turawa razem zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Zawady na spotkanie w środę 6 kwietnia 2022 o godz. 18.00. Dzięki uprzejmości księdza Proboszcza spotkanie zaplanowano w Salce Katechetycznej przy kościele parafialnym p.w. św. Floriana w Zawadzie.

W zgłaszanych do nas wnioskach mieszkańców wysuwa się chęć organizacji spotkania bez zbędnej zwłoki, stąd staraliśmy się je zorganizować przy pierwszej możliwej okazji, czego efektem jest jego zaplanowanie już na jutro. Termin podyktowany jest także zbliżającą się datą końcową składania indywidualnych wniosków do GDDKiA, która upływa 13.04.2022.  Mamy świadomość, że bliskość terminu może być dla niektórych nieco kłopotliwa jednak za priorytet uznaliśmy głównie samo umożliwienie spotkania zainteresowanym.

Spotkanie ma służyć omówieniu indywidualnego formularza wniosku, jaki mieszkańcy mogą kierować do GDDKiA (do 13.04.2022) oraz konstruktywnemu przedstawieniu przez mieszkańców swoich propozycji i uwag w odniesieniu do zaprezentowanych przez GDDKiA wariantów przebiegu trasy. Konkluzje ze spotkania, na które liczymy mogą okazać się pomocne przy redagowaniu przez mieszkańców wspomnianych wniosków.

 
Zapraszamy
W imieniu swoim, Radnych Rady Gminy reprezentujących Zawadę oraz Wójta Gminy Turawa

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zawada