Logo
 

Ponawiamy stanowisko w sparwie tzw. obwodnicy Zawady i apelujemy do GDDKiA. Zachęcamy do poparcia!


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Zawada

Kilka dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu opublikowała opracowane w ramach tzw. studium korytarzowego warianty przebiegu tzw. obwodnicy Zawady.  Z proponowanymi  wariantami można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Turawie (Referat Budownictwa) lub na dedykowanej inwestycji  stronie pod adresem: dk45-opole-zawada.pl.  GDDKiA wraz z wykonawcą dokumentacji – biurem projektowym „Mosty Katowice” organizuje w tym zakresie spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 marca 2022 o godz. 17.00 w hali sportowej Im. Joachima Halupczoka w Turawie (46-045 Turawa, ul. Opolska 47).

INFORMACJA - z myślą o osobach starszych oraz mogących mieć problem z dotarciem na spotkanie, o czym jako Sołectwo informowaliśmy Wójta Gminy Turawa - Gmina Turawa umożliwia organizację transportu po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 77 4212 012 wew. 9.

UWAGA!  Wszyscy zainteresowani - bezpośrednio - swoje uwagi dotyczące zaprezentowanych wariantów mogą zgłaszać do 13 kwietnia 2022 składając stosowny wniosek (szczegóły oraz wniosek do pobrania znajdziemy na stronie www.dk45-opole-zawada.pl w zakładce „Spotkanie informacyjne”).


Wśród proponowanych przez inwestora rozwiązań niestety nie znajdujemy wariantu, o jaki wnioskowaliśmy już w czerwcu 2021, kiedy to wspólne (Rada Sołecka, Sołtys, Radni Rady Gminy reprezentujący Sołectwo Zawada, Wójt Gminy Turawa, Mieszkańcy Sołectwa Zawada) podejmowaliśmy stanowisko wskazując w nim, społeczne oczekiwanie poprowadzenia trasy w taki sposób, aby była ona obejściem całej miejscowości, nie powodowała w żadnym wariancie konieczności wyburzeń budynków oraz nie „przecinała-dzieliła” miejscowości w żadnym z jej zamieszkałych obszarów i w efekcie mogła zostać zaplanowana z dala od zabudowań.

Zaprezentowane przed kilkoma dniami warianty  w odniesieniu do naszej prośby niestety nie spełniają oczekiwań lokalnej społeczności. Uważamy, za bardzo ważne, aby ten problem został zakomunikowany na spotkaniu 30.03.2022 zarówno inwestorowi (GDDKiA) jak również przedstawicielom projektanta („Mosty Katowice”). W związku z tym a także w związku z Państwa sugestiami w konsultacji Rady Sołeckiej, Sołtysa, Radnych Rady Gminy reprezentujących Sołectwo Zawada oraz Wójta Gminy Turawa chcemy ponowić wspólny apel i zaprezentować go podczas środowego spotkania. Zapraszamy Państwa do poparcia wspólnego stanowiska (treść w załączeniu) poprzez złożenie podpisu na liście poparcia. Solidarny głos Mieszkańców wskazujący potrzebę realizacji obejścia drogowego naszej miejscowości w całości i zdala od zabudowań ma na celu zachęcić inwestora do zaproponowania innego - akceptowalnego dla Mieszkańców wariantu poprowadzenia obwodnicy. Na takie rozwiązanie ciągle liczymy!

W okresie - do spotkania w hali w  Turawie chcemy zaprosić Mieszkańców do zintensyfikowania składania podpisów. Pomoc w ich zbieraniu zadeklarowali Radni Rady Sołeckiej. Mieszkańców, którzy chcieliby poprzeć wspólne stanowisko podpisem (zarówno tych, którzy jeszcze nie mieli okazji tego zrobić jak również tych, którzy chcieliby swój podpis złożyć ponownie, aby był bardziej zauważony) zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z radnymi RS w waszej okolicy (p. Sabina Okos, p. Krystian Pikos, p. Kamil Zgorzelski, p. Adrian Brandt, p. Krystian Kulawik, p. Janusz Szymański). Można także kontaktować się z radnymi Rady Gminy z Zawady - Sebastianem Moczko, tel.: 886 637 934, Arturem Pikos, tel.: 693 861 072, sołtysem - Sebastianem Klotka, tel.: 504 251 946 oraz wójtem - Dominikiem Pikos, tel.: 77 4212 012. Podpisy chcemy zebrać do wtorku 29.03.2022 aby zdążyć przygotować je następnie całościowo do przekazania na wspomnianym spotkaniu w hali w Turawie. Proponujemy również pobranie załączonego druku listy poparcia i zebranie podpisów osobiście (w takim przypadku prosimy przekazać listy z podpisami do 29.03.2022 osobom wymienionym wyżej).
 

Opublikowana informacja dostępna również na stronach facebookowych Sołectwa Zawada Sołectwo Zawada - Sołtys i Rada Sołecka | Facebook


Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada
Radni Gminni z Zawady
Wójt Gminy TurawaLokalne materiały w temacie przebiegu tzw. obwodnicy Zawady znajdziesz też pod linkami:

Sołectwo Zawada: Stanowisko w sprawie potencjalnego przebiegu tzw. obwodnicy Zawady
Wójt gminy Turawa Dominik Pikos | Facebook
Odpowiedź GDDKiA na wspólne stanowisko z dnia 25.05.2021
Sołectwo Zawada - Sołtys i Rada Sołecka – posty | FacebookZałączniki: