Logo
 

Wspólne działanie Sołectw Kolanowice - Zawada - Luboszyce 2022 zrealizowano w Zawadzie


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

W ubiegłą sobotę (9.04.2022) w ramach rozpoczętej w 2020 roku sąsiedzkiej współpracy Sołectw Kolanowice, Zawada i Luboszyce zorganizowaliśmy wspólną wiosenną akcję porządkowania terenu Parku Wiejskiego w Zawadzie.

Dziękujemy przedstawicielom Sołectwa Kolanowice i Sołectwa Luboszyce za udział w pracach. Za pomoc w sprzątaniu dziękujemy także reprezentantom LZS Zawada, Stowarzyszenia „Nasza Zawada”, radnemu Rady Gminy z Zawady, wójtowi Gminy Turawa oraz Mieszkańcom Zawady. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas i włączyli się w tą społeczną akcję na rzecz naszej lokalnej społeczności. Udało się nam wspólnie oczyścić park z liści i śmieci (zapełniliśmy 85 worków). Po pracach chętni mogli skorzystać z poczęstunku (m. in. ciasto, kiełbaska, kawa). Za przygotowanie wypieków dziękujemy Pani Sabinie Okos, Justynie Knopp, Ewie Kulawik oraz anonimowemu darczyńcy a za organizację napojów sołtysom Luboszyc i Kolanowic. Dziękujemy również Gminie Turawa za współpracę i wyposażenia nas m. in. w worki.

W przyszłym roku wspólne działanie planowane jest w Luboszycach. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!

Na zakończenie spotkania uczestnicy sąsiedzkiego działania na czele z sołtysami i radnymi Rad Sołeckich wspólnie zaprotestowali przeciw wykorzystywaniu tematu „obwodnicy Zawady” do próby poróżnienia społeczności lokalnych Kolanowic, Zawady i Luboszyc! O to tym samym apelujemy i my!

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada


W swoim imieniu dziękuję również radnym Rady Sołeckiej Sołectwa Zawada za zaangażowanie się w realizację tegorocznej odsłony wspólnego sąsiedzkiego działania Sołectw Kolanowice – Zawada – Luboszyce.

Sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian KlotkaFot. Rada Sołecka Sołectwa Zawada i Stowarzyszenie "Nasza Zawada"
Informacja: zdjęcia poglądowe. Nie ma na nich wszystkich osób zaangażowanych w akcję.